"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher open voor aanpassing ontslagwet voor seizoenswerk

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Minister Lodewijk Asscher (SZW) wil naar de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kijken om voor de tuinbouw een uitzonderingspositie te maken.

Hij zegt dit in gesprek met NU.nl. De wet moet ervoor zorgen dat per 1 juli medewerkers sneller in vaste dienst genomen worden.
Omdat dit ook geldt voor mensen die maar een paar maanden per jaar werken als seizoenswerkers, dreigen veel tuinbouwbedrijven in de problemen te komen.

NU.nl: Deze wet dreigt behoorlijk negatief uit te pakken voor seizoenswerk, aangezien ook daar straks de seizoenswerker in vaste dienst moet komen. Bedrijven dreigen hierdoor te moeten inkrimpen. Wat kunt u doen om hen tegemoet te komen?
Asscher: “Tegen LTO en de vakbonden zou ik willen zeggen: kom dan samen bij mij dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen.”

NU.nl: Bent u bereid de wet aan te passen?
Asscher: “Ik heb de wet al een keer aangepast, daarmee heb ik bewezen dat ik daartoe bereid ben. Als het nodig is om de wet aan te passen om de doelen van de wet te bereiken dan zal ik dat doen.”

Bron: NU.nl, 27 juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.