"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Vopak


FNV Havens en CNV Vakmensen hebben een ultimatum gesteld aan het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak, na het mislukken van de onderhandelingen over een cao en een sociaal plan voor de 650 werknemers. Werkgevers willen versobering van de arbeidsvoorwaarden. Het ultimatum van de vakbonden liep af op maandagochtend 13 april om 00.01 uur. De bonden dreigen met acties.

Bron: FNV, en CNV Vakmensen, april 2015 en NU.nl


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.