"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wiertz: vergunning uitzenders weer invoeren

Uitzendondernemer Harm Wiertz bespreekt in zijn blog de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Hij vindt dat de nieuwe wetgeving zorgt voor lastenverzwaring voor uitzendorganisaties.

Hij betreurt ook dat de ABU CAO deels opzij is gezet, als gevolg van de nieuwe afspraken omtrent de inlenersbeloning. Hierdoor zijn uitzendorganisaties verplicht alle geldende CAO’s te kennen en te hanteren. Wiertz noemt dit ‘een onmogelijke opgave die bovendien niet gehandhaafd kan worden’.

Volgens Wiertz spant men het paard achter de wagen door via de nieuwe Wet Werk en Zekerheid het kaf van het koren te scheiden. “Minister Asscher, ik vraag het u vandaag nogmaals: voer de vergunningsplicht voor de uitzendbranche zo snel mogelijk weer in”, aldus Wiertz in zijn blog van deze maand.

Bron: Harm Wiertz.com, 22 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.