"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inhuurbeleid overheid – ronde tafel 6 maart 2015

Hoe bereiken overheidsorganisaties een optimaal inhuurbeleid?

Vrijdagmiddag 6 maart kwam een tiental deskundigen samen in Hilversum, in het kantoor van FSGroep, voor een ronde tafel conferentie over dit thema. Lees het verslag

De conferentie is een initiatief van Antoinette Vriend, Omnifocus Best Practice Solutions en Mark Bassie, Flex-Beheer. Het gesprek werd gefaciliteerd door FlexNieuws.

Tijdens de ronde tafel trad Mark Bassie op als gespreksleider.
Antoinette Vriend nam deel aan het gesprek als zelfstandig inkoop- en contractmanagementdeskundige gericht op inhuur binnen overheidsorganisaties.

Open en constructief
Zowel leveranciers en regisseurs van flexibele arbeid, zelfstandigen, deskundigen uit kleine, middelgrote en grote gemeenten, adviesbureaus als juridische experts in aanbesteding en inkoopmanagement waren in dit overleg vertegenwoordigd. De positieve insteek en de open houding van alle deelnemers leidden tot een zeer constructief gesprek.

Deelnemers

  • Peter Bargon, Director Managed Services, Yacht, onderdeel van Randstad
  • Josien van Breda-Hoekstra, Adviseur Beleid, FNV Zelfstandigen
  • Madeleine Broersen, Juridisch Adviseur, Europa Decentraal
  • Joyce Holthausen, Personeelsadviseur, Gemeente Doetinchem
  • Rob de Laat, Directeur Staffing Management Services, Inhuur Regisseur
  • Fenna Leibbrand, Regionaal P&O-adviseur/coördinator, Gewest Gooi & Vechtstreek
  • Gea van der Ploeg, Categorieadviseur, SSC/Inkoop, Gemeente Groningen
  • Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement, Universiteit Twente, tevens verbonden aan het Public Procurement Research Centre (PPRC)
  • Rick Uringa, Directeur Cinfield, Bidmanagement en Business Development

Thema’s en agenda
1. Kennismaking, ervaringen/visies uitwisselen
2. Inventarisatie grootste knelpunten
3. Vergelijking inhuurbeleid overheid en bedrijfsleven
4. Helpt het opstellen van inhuurbeleid?
5. Marktplaatsen
6. Uitbesteden of zelf doen?
7. Afronding

FlexNieuws, conferentie Inhuurbeleid overheid, 6 maart 2015

Waarom dit initiatief?
Antoinette Vriend: “Ik zie in mijn dagelijkse praktijk dat het inhuurproces een complex onderwerp is, waar nog veel verbetering mogelijk is. Daarvoor is meer verbinding nodig tussen alle partijen die erbij betrokken zijn. Daaraan wil ik graag bijdragen door in bredere kring en op een hoger niveau het gesprek aan te gaan. Kunnen we kennis en best practices met elkaar delen? Helpt het opstellen van inhuurbeleid? Vanuit verschillende expertises is het mogelijk om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de kennis en het inzicht dat op elk niveau nodig is. Overheid, leveranciers van flexibele arbeid en zelfstandigen hebben elkaar immers hard nodig, gezien de toenemende flexibilisering, nieuwe regelgeving en vele praktische veranderingen waarvoor de overheid, en met name de gemeenten, staan.”
FlexNieuws, conferentie Inhuurbeleid overheid, 6 maart 2015
Mark Bassie: “Ik zie in mijn praktijk overheden worstelen met alle aanbestedingsregels en hoe ze hun leveranciers van flexkrachten en inhuurproces goed kunnen organiseren. Tegelijk zie ik die leveranciers weer vaak klagen over de overheid met al haar regels en procedures. Veel onbegrip en onbekendheid dus, over en weer. Daarom vind ik het belangrijk om beide werelden bijeen te brengen en via een dialoog te zoeken naar oplossingen en verbeteringen.”

Hinke Wever, FlexNieuws: “De interviews met de deelnemers, die ook onderdeel zijn van de conferentie, werpen een genuanceerd licht op het onderwerp. Er blijkt veel behoefte te zijn aan gesprek. Het interview met Peter Bargon, Yacht, is inmiddels gepubliceerd. De overige interviews verschijnen in de komende weken en worden afgesloten met een eindverslag van de ronde tafel conferentie in de vorm van een aantal gezamenlijke aandachtspunten.”

FlexNieuws, conferentie Inhuurbeleid overheid, 6 maart 2015

Interviews naar aanleiding van deze conferentie
Peter Bargon, Yacht – Overheid mag best sneller innoveren bij inhuur
Gea van der Ploeg, Gemeente Groningen – Kennis over inhuur gemeente weer centraliseren
Rick Uringa, Cinfield – Inhuurbeleid overheid – Goed kiezen
Antoinette Vriend, Mark Bassie – Inhuurbeleid gemeenten – nut en noodzaak
Josien van Breda-Hoekstra – Overheid en inhuur zelfstandigen
Joyce Holthausen – Inhuur gemeente – teamwerk en definities
Madeleine Broersen – Inhuurbeleid overheid – richtlijnen aanbesteding
Rob de Laat – Inhuurbeleid overheid – ga met elkaar in gesprek
Fenna Leibbrand – Inhuur gemeenten – opleiding uitzendkrachten nodig
Jan Telgen – Inhuur overheid- Inkoop professionaliseren

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.