"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reden ontslag bepaalt ontslagroute

| Download Wet Werk en Zekerheid |


De reden van ontslag bepaalt de ontslagroute

Werkgevers hebben onder het huidige ontslagrecht nog de keuzevrijheid of zij voor een ontslag naar de kantonrechter of het UWV gaan, maar dit gaat per 1 juli 2015 veranderen. Het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid treedt dan in werking en vanaf dan bepaalt de reden van het ontslag de te volgen route.

Ontslagroutes
Per 1 juli 2015 dienen ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (langer dan twee jaar) (alleen) te worden voorgelegd aan het UWV. De kantonrechter zal (alleen) de ontslagen op grond van disfunctioneren of andere redenen in behandeling nemen.

Naast een procedure bij de kantonrechter of UWV, blijft het nog steeds mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Echter, nieuw is dat de werknemer vanaf 1 juli 2015 twee weken bedenktijd heeft om zonder opgaaf van reden de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd is zelfs drie weken als de werkgever de werknemer niet in de vaststellingsovereenkomst op dit recht heeft gewezen.

Transitievergoeding
Behoudens de situatie van verwijtbaar handelen en werkgevers die in financiële nood verkeren, hebben werknemers wier arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer eindigt, per 1 juli 2015 recht op een zogenaamde transitievergoeding. Deze transitievergoeding vervangt de bekende kantonrechtersformule en wordt in de regel als volgt berekend:

Over de eerste tien jaar van het dienstverband geldt een opbouw voor de hoogte van de transitievergoeding van 1/6e maandsalaris per gewerkte zes maanden. Na deze tien jaar bouwt de werknemer 1/4e maandsalaris op per gewerkte zes maanden. Dit alles met een maximum tot EUR 75.000,- of een bedrag gelijk aan één jaarsalaris. Tot 1 januari 2020 geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder en met een dienstverband van tien jaar of langer, een verhoogde opbouw. Zij bouwen na hun 50e een half maandsalaris op per gewerkte zes maanden.

Voor het recht op een transitievergoeding maakt het geen verschil of de arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van een opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter of door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Door invoering van de ontslagroutes en bijbehorende transitievergoeding, komt een einde aan het niet uit te leggen verschil tussen een ontbinding door de kantonrechter met een vergoeding en het verlenen van een ontslagvergunning door het UWV zonder vergoeding.

 

Myrthe van den Heuvel
Advocaat arbeidsrecht

Myrthe van den Heuvel is advocaat arbeidsrecht. Begin 2021 richtte zij haar bedrijf 'Nimble Arbeidsrecht' op.