"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

No-riskpolis voor werknemers vanuit banenafspraak

| Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet |


Als een werkgever een werknemer vanuit de banenafspraak aanneemt, die ziek wordt, kan de werkgever sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.

Deze uitbreiding van de doelgroep voor wie de werkgever een Ziektewet-uitkering krijgt, is een tijdelijke regeling tot 2016.

Werkgevers kregen al een Ziektewet-uitkering van UWV als een werknemer ziek werd en voldeed aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. Nu geldt dit ook voor werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De tijdelijke regeling stopt in 2016, want dan is er ook voor deze doelgroep een wettelijke regeling.

Ziekmelding bij UWV
Deze werknemers die werken vanuit de banenafspraak moeten op de normale manier ziek worden gemeld bij UWV, ingeval van ziekte.
Bij de ziekmelding moet het bewijs worden meegeleverd dat de werknemer in de doelgroep valt. Dat kan zijn:
de gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie;
een verklaring van de gemeente dat de werknemer onder de doelgroep valt;
de beslissing van UWV waarin staat dat de werknemer een indicatie heeft voor de banenafspraak.
De werkgever moet dit bewijs zelf aanleveren. Voor de tijdelijke regeling worden de systemen van UWV niet aangepast.

Ook ziekmelding bij gemeente
De loonkostensubsidie via de gemeente stopt in de periode dat de werknemer ziek is. Daarom moet werknemer niet alleen ziek worden gemeld bij UWV, maar ook bij de gemeente.

Zieke werknemer telt niet mee voor premiedifferentiatie
Zieke werknemers die onder de banenafspraak vallen, tellen niet mee voor de premiedifferentiatie. Werkgevers lopen geen risico op verhoging van de premie.

Bron: UWV.nl, januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.