"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Matchcare Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4

In kwartaal vier van 2014 is het aantal vacatures met tien procent toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal in datzelfde jaar.

> Matchcare Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4

De vraag op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft daarmee een volume dat de afgelopen zes jaar niet is gehaald. Een waarneming die past bij de positieve geluiden over de werkgelegenheid en de economie.

Knipsel
Dit rapport gaat niet direct in op de economische situatie, maar laat de arbeidsmarkt zien zoals deze voor de werkzoekende van belang is. Het gaat bijvoorbeeld niet over sectoren waar bedrijven zich in bevinden, maar over vakgebieden waar mensen zich in ontwikkelen. Dit rapport geeft algemene voorbeelden van informatie die te benutten is om de kansen die er liggen te kunnen grijpen.

Bron: Matchcare, 26 februari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.