"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Grootste stijging uitzenduren in ruim vier jaar

In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Dit is de grootste stijging in ruim vier jaar. Net als in het derde kwartaal zijn zowel de uren in langlopende als kortlopende contracten gestegen. Voor heel 2014 geldt dat het aantal uitzenduren 6,6 procent hoger lag dan in 2013.

uitzenduren

Stijging kortlopende contracten
In het vierde kwartaal steeg het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,7 procent.

Optimisme over uitzendbranche
Ondernemers in de uitzendbranche zijn optimistisch gestemd over de omzet en de eigen personeelssterkte in 2015. Per saldo verwacht ruim 22 procent meer personeel in te kunnen zetten in het lopende jaar.

Herstel arbeidsmarkt zet door
Het CBS maakte eerder bekend dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2014 verder is gestegen. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3,5 jaar.

Bron: CBS, 27 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.