"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Banenmarkt groeit dankzij mobiliteit professionals

De Nederlandse banenmarkt groeit dankzij een toenemend vertrouwen bij Nederlandse professionals.

Dat blijkt uit de European Job Index van Robert Walters over het vierde kwartaal vorig jaar.

  • Aantal vacatures in Nederland neemt toe met 9%
  • Aantal vacatures in accounting & finance stijgt met 11%
  • Herinvesteringen bedrijven zorgen voor 33% meer ondersteunende en secretariële vacatures

Het vertrouwen van de Nederlandse professional is toegenomen, wat resulteert in een verhoogde arbeidsmobiliteit en een stijging van 9% in personeelsadvertenties in Q4 2014 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Beweging van kandidaten is met name zichtbaar in accounting en finance; hierin werden 11% meer functies aangeboden dan een jaar geleden, en 10% meer dan in Q3 2014. Er was vooral vraag naar specialisten op het gebied van business control en informatiemanagementsystemen. Aangezien bedrijven kostenbewust blijven, komen deze stijgingen vooral voort uit vervangingen binnen het personeelsbestand, en minder uit het creëren van nieuwe functies.

Na een periode met gedwongen ontslagen binnen banken en financiële dienstverlening was er een daling van 22% in vacatures in deze sector. Een steeds grotere rol van automatisering binnen banken heeft ondertussen geleid tot een stijging van 6% in IT-vacatures vergeleken met voorgaand kwartaal, met name om nieuwe technologieplatforms en innovaties in online retail banken te ondersteunen.
Rob Vermaak, Managing Director Robert Walters Benelux: “Vanaf de tweede helft van 2014 zien we in Nederland een levendiger banenmarkt gezien. Er is meer vertrouwen bij kandidaten. In de bancaire sector blijft men echter nog voorzichtig en kostenbewust. We zien de focus verschuiven naar online dienstverlening, wat zorgt voor een actievere IT-arbeidsmarkt.”

Nu de internationale economische situatie verbetert, is het aantal aangeboden logistieke functies ten opzichte van vorig jaar met 43% gestegen, en ten opzichte van het vorige kwartaal met 7%. Dit wordt met name aangejaagd door meer exportactiviteiten in Nederland.
Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het aantal aangeboden secretariële en ondersteunende functies met 33% gestegen; in het afgelopen kwartaal bedroeg deze stijging 11%. Dit toont aan dat bedrijven na een lange periode van kostenbesparingen weer beginnen met investeren.

Rob Vermaak: “We verwachten meer vraag naar vaste functies, na een jaar waarin we vooral groei in functies op uitzend- en interimbasis hebben gezien.”

Bron: Robert Walters, 16 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.