"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Toepassing weektabel opnieuw verlengd


Tabeltoepassing uitzendbureaus bij in- en uit dienst treden uitzendkrachten opnieuw verlengd

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de oriëntatie op de tabeltoepassing voor loonheffing nog niet zodanig is, dat besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarom is besloten tot verlenging van de gebruikte toepassing met nogmaals één jaar t/m 31 december 2015.

Een uitzendonderneming die tot dusver in de weken van de in- en uitdiensttreding van uitzendkrachten de weektabel toepast, mag dat ook in het jaar 2015 voortzetten, als aannemelijk is dat de heffingsgeschillen relatief gering zijn.

Bron: met dank aan de ABU, zie Brief Ministerie van Financiën aan de ABU, december 2014

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.