"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Federgon: strijd tegen malafide uitzenders

Federgon, de Belgische federatie van de uitzendbedrijven, steunt de collega’s van de Confederatie Bouw in hun strijd tegen malafide bedrijven.

Deze stellen vaak goedkope arbeidskrachten te werk en respecteren niet dezelfde voorwaarden als bedrijven die het spel wel correct spelen. In België is het zo dat alleen ‘erkende’ uitzendbureaus, uitzendkrachten ter beschikking mogen stellen.

“We stellen vast dat er vandaag heel wat bedrijven zijn die personeel ter beschikking stellen zonder te beschikken over de vereiste erkenning voor uitzendarbeid. Werken zonder erkenning is niet alleen strafbaar maar heeft bovendien gevolgen voor de betrokken uitzendkrachten”, bevestigt Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon. “Zo hebben uitzendkrachten recht op hetzelfde loon als de vaste medewerkers van het bedrijf waar ze tewerkgesteld worden en hebben zij onder meer recht op een eindejaarspremie. Werknemers die tewerkgesteld worden door een niet erkend uitzendkantoor kunnen hier geen aanspraak op maken en zijn bijgevolg ook niet beschermd”, alsnog Herwig Muyldermans.

Ook Federgon wil in dit dossier nogmaals het belang onderstrepen om snel frauduleuze spelers te stoppen en hen streng aan te pakken. Informatie over bedrijven waarvan vermoed wordt dat ze frauduleus werken, wordt door Federgon gemeld bij de bevoegde inspectiediensten.

Bron: Federgon, 29 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.