"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Loonsverhoging vaste medewerkers uitzendbureausABU

8 november 2011

Loonsverhoging voor vaste medewerkers van (niet NBBU) uitzendbureaus per 1 december 2010

Inleiding
In de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen van de ABU is een voorwaardelijke loonsverhoging opgenomen van 1,5%. Aan de voorwaarden voor de verhoging is nu voldaan en dat betekent dat per 1 december de lonen van de vaste medewerkers moeten worden verhoogd. Aangezien deze CAO Algemeen Verbindend is verklaard, geldt deze verhoging ook voor medewerkers van uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij een branchevereniging. Medewerkers van NBBU-bureaus hebben geen recht op deze salarisverhoging.

Voorwaarden
De afspraak die de ABU met de vakbonden heeft gemaakt is redelijk uniek: een voorwaardelijke loonsverhoging die afhankelijk is van de ontwikkelingen in de branche. In de CAO zijn de volgende voorwaarden afgesproken:

  • Op basis van de ABU-Marktmonitor moet er sprake zijn van gemiddeld 5% groei van het aantal uren, gemeten over 6 achtereenvolgende perioden van het jaar daarvoor;
  • Het aantal uren is gedefinieerd als het aantal uitzenduren en periode staat voor het tijdvak van 4 weken tussen twee ABU-Marktmonitors;
  • De verhoging kent geen terugwerkende kracht en gaat in op de eerste van de maand na publicatie van de ABU-Marktmonitor

Verhoging van 1,5% per 1 december
Uit de ABU-Marktmonitor van dit jaar blijkt dat vanaf periode 5 dit jaar weer een groei van het aantal uren plaatsvond. Over 6 perioden gemeten betrof de groei iets meer dan 7% en is dus voldaan aan de voorwaarden. Dat betekent dus dat de afgesproken loonsverhoging van 1,5% moet worden doorgevoerd voor de feitelijke salarissen, de loonschalen en de periodieken.

Bron: ABU en FlexService

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.