"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsovereenkomst vaak slecht afgestemd op wetgeving

sd-logo20 maart 2009

Onderzoek van SD Worx wijst uit dat veel organisaties onjuistheden opnemen in arbeidsovereenkomsten.

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van juridische administratie bij organisaties, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx.

Juridische onjuistheden
Bij veel organisaties staan juridische onjuistheden in arbeidsovereenkomsten en dit brengt grote risico’s met zich mee. Bedrijven kunnen voor verrassingen komen te staan als blijkt dat zij bijvoorbeeld onjuiste proeftijden in contracten hebben opgenomen.

Attent zijn
Waar moeten organisaties op letten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst?

Nietig proeftijdbeding
Het komt regelmatig voor dat een werkgever een nietig proeftijdbeding overeenkomt met de werknemer. Vaak worden proeftijden van twee maanden bedongen waar dit niet mogelijk is. Tenzij bij CAO daarvan is afgeweken, kan er alleen een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een contract van bepaalde tijd van minimaal twee jaar. Indien een proeftijdbeding nietig is, komt dit te vervallen.

Verjaringstermijn vakantiedagen
Er wordt doorgaans ook geen rekening gehouden met de verjaringstermijn van vakantiedagen. Veel organisaties willen bedingen dat hun werknemers slechts een paar dagen kunnen meenemen naar een volgend kalenderjaar. De dagen die overblijven worden dan vervolgens als vervallen aangemerkt. Aangezien vakantiedagen pas na vijf jaar verjaren, is een dergelijk beding nietig.

Tussentijdse opzegmogelijkheid
Bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd wordt vaak vergeten om een tussentijdse opzegmogelijkheid overeen te komen. Dit kan problemen opleveren voor zowel werkgever als werknemer. Indien er geen beëindiging met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen, kunnen beide partijen pas tegen het einde van de arbeidsovereenkomst opzeggen. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid heeft pas recht op een WW-uitkering tegen het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit is uiteraard erg lastig wanneer één van beide partijen halverwege het jaarcontract de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

Arbeidsvoorwaardenreglementen
Ook het niet of onduidelijk verwijzen en bijvoegen van de arbeidsvoorwaardenreglementen, die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten, kan naderhand voor problemen zorgen, zo meldt Jessica Boonekamp, consultant en jurist bij SD Worx.

Bron: SD Worx, maart 2009

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.