"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Akkoord CAO Group 4 Securicor Aviation Security 2008-200924 oktober 2008

CAO-naam

CAO Group 4 Securicor Aviation Security B.V.

CAO-tekst

> CAO CAO Group 4 Securicor Aviation Security B.V. 2007

Zie ook

> CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties

Looptijd

1 januari 2008 t/m 31 december 2009

Arbeidsvoorwaarden

G4S AS kent al jarenlang een eigen cao die op vele punten beter is dan de landelijke cao maar op een nog groter aantal punten exact dezelfde bepalingen kent. Artikelen uit de cao die inhoudelijk gelijk zijn aan de landelijke cao zijn buiten de onderhandelingen gebleven. Evenals de loonontwikkeling geldt op die punten vanaf nu de CAO Particuliere Beveiliging. De CAO G4S AS is hiermee bovenop de CAO Particuliere Beveiliging voor de beveiligers bij G4S AS gekomen.

Belangrijkste punten

– Vroege opkomstvergoeding blijft.

– Parkeergaragevergoeding blijft.

– Reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2009 conform CAO Particuliere Beveiliging.

– Maaltijdvergoeding gaat omlaag naar het niveau van de CAO Particuliere Beveiliging. De huidige medewerkers krijgen op persoonlijk basis (wordt over 12 maanden berekend) het verschil tussen CAO Particuliere Beveiliging en de CAO G4S AS in de vorm van een vaste toeslag (gebruteerd) bij hun salaris uitbetaald. Zij gaan er dus niet op achteruit. Nieuwe medewerkers krijgen het verschil niet uitbetaald.

– Vakantietoeslag gaat omlaag van 8,2% naar 8,0%. Huidige medewerkers krijgen de 0,2% die wordt ingeleverd in een persoonlijke toeslag bij hun salaris gestort. Nieuwe medewerkers krijgen dus 8,0%

– Vaste toeslagen en de persoonlijke toeslag worden vanaf 2009 jaarlijks met het inflatiecijfer gecorrigeerd – Reistijdvergoeding (die moest worden ingeleverd bij de onderhandelingen) is niet van toepassing op G4S AS personeel gedurende de looptijd van deze cao.

– Overwerkregeling blijft.

– Statijden blijven gemaximeerd.

– Het nieuwe functiewaarderingsgebouw wordt op de landelijke tafel besproken. Toeslag HBS/HRF komt in cao. Evenals een toeslag HBS/HRF/CTX.

– Ook de dekking van verzekeringen ingeval van een terroristische aanslag wordt aan de landelijke cao-tafel besproken.

– Er komt met ingang van winter 2009/2010 een nieuwe vakantieregeling die de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld. De tekst van een overgangsregeling voor zomer 2009 is gereed. Los van de cao is er een akkoord dat de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst regelt indien nieuwe leadagents, shiftleaders en supervisors niet blijken te voldoen aan de voor die functies gestelde eisen.

Bron: Group 4 Securicor Aviation Security, 20 oktober 2008

CAO-nieuws

> meer

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer

 


Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.