"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

uitzendkracht - Bekijk alle berichten

In de wet
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters | Wet BEZAVA

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters | Wet BEZAVA
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ van kracht. Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Per 1 januari 2013 wordt de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ van kracht. Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. [Lees meer …]

In de wet
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI. [Lees meer …]

1 3 4 5 6