Workshops NBBU en FlexAssets najaar 2017

0
135

Net als in het voorjaar organiseert de NBBU ook in het najaar samen met FlexAssets een aantal workshops die op 4 verschillende locaties in het land zullen worden gegeven.

NBBU-leden kunnen zich hiervoor aanmelden via nbbu.nl .

Workshop 1 – Loonbegrip vakantiedagen & ADV/ATV
Hot topic: hoe bereken je ADV en welk loon, componenten en toeslagen betaal je uit? Welk loon en welke looncomponenten moet je uitbetalen bij opname van een of meer vakantiedagen? Wat hebben piloten in Europa te maken met het nieuwe loonbegrip voor vakantiedagen?
• De belemmering in het opnemen van vakantiedagen
• Hoe is de uitleg van het feitelijk loon veranderd?
• Doorbetaling van structurele toeslagen op een vakantiedag
• Hoe moeten feestdagen en kort verzuim worden doorbetaald?
• Moet nu ook de vakantietoeslag worden aangepast?
• Wat zou u kunnen afspreken met de inlener?
• Niet alles is zwart-wit, waarom u individueel moet rekenen
• Historie en het ontstaan van ADV en ATV
• Doelstelling van ADV/ATV
• Inlenersbeloning en de keuze, ADV/ATV in tijd of in geld?
• Hoe moet ADV/ATV worden berekend en hoe handhaaft SNCU op dit moment?
• De deelnemers maken aan de hand van een casus per onderwerp berekeningen en krijgen inzicht in de verschillende methodieken

Deze workshop is interessant voor de uitzendondernemer, loonadministrateur, intercedent, account manager en/of consulent die zich verder wil verdiepen in de recente wijziging van het loonbegrip vakantiedagen en de verschillende berekeningsmethodes voor ADV/ATV.

Deze training gaat door bij een minimaal aantal van 10 deelnemers.
Waar en wanneer:
• maandag 18 september van 14.00 – 18.00 uur – Amersfoort
• donderdag 21 september van 14.00 – 18.00 uur – Heerenveen
• maandag 25 september van 14.00 – 18.00 uur – Ridderkerk
• donderdag 28 september van 14.00 – 18.00 uur – Weert

Workshop 2 – Loonstrook lezen en loonberekeningen begrijpen (inclusief WAS en ET-regeling)
Ben je voldoende in staat om de loonstrook uit te leggen aan de flexkracht? Hoe leg je de complexe theorie achter de WAS en de ET-regeling uit aan de uitzendkracht? Leer tijdens de workshop wat de wetgeving en cao hebben bepaald ten aanzien van de loonstrook en begrijp alle berekeningen op de loonstrook.
• Alle onderdelen van de loonstrook worden toegelicht
• Uitleg over belastingtabellen
• Van bruto naar netto rekenen
• Het effect van wel of geen heffingskorting toepassen.
• Wat gebeurt er op de loonstrook bij toepassing van de ET-regeling?
• Wat gebeurt er op de loonstrook ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies?
• Deelnemers zullen tijdens de workshop aan de hand van verschillende loonstrookvoorbeelden opdrachten uitvoeren en berekeningen maken.

Deze workshop is erg interessant voor alle medewerkers van de uitzend- of payrollorganisatie die de loonstrook willen begrijpen en uit willen kunnen leggen aan de flexkracht.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 10 deelnemers.

Waar en wanneer:
• maandag 2 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Amersfoort
• donderdag 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Heerenveen
• maandag 9 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Nieuwerkerk a/d IJssel
• dinsdag 10 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Weert

Workshop 3 – Kostprijsberekeningen van A tot Z
Hoe bepaal je het tarief aan de klant? Zijn hierin alle relevante kosten opgenomen? Met welke keuzes kun je de kostprijs beïnvloeden?
• Alle relevante onderdelen van cao-verplichtingen worden uitgelegd
• De werknemersverzekeringen worden toegelicht
• Hoe wordt uw kostprijs door uw keuzes vanuit de NBBU-cao voor Uitzendkrachten beïnvloed?
• Feestdagen reserveren of doorbetalen, wat zou gunstiger kunnen zijn voor uw organisatie?
• Welke maatregelen kunt u nemen om uw kostprijs te verlagen?
• Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van één omrekenfactor?
• Tijdens de workshop worden bij alle keuzemogelijkheden de gevolgen van de kostprijs besproken
• Deelnemers zullen tijdens de workshop diverse opdrachten uitvoeren en berekeningen maken.

Deze workshop is interessant voor de uitzendondernemer, intercedent, account manager en/of consulent die met voldoende argumenten en marge het tarief voor de inlener wil kunnen bepalen.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 10 deelnemers.

Waar en wanneer:
• donderdag 26 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Amersfoort
• maandag 30 oktober van 14.00 – 18.00 uur – Heerenveen
• dinsdag 7 november van 14.00 – 18.00 uur – Ridderkerk
• donderdag 9 november van 14.00 – 18.00 uur – Weert

Workshop 4 – ET-regeling
Heeft u arbeidsmigranten in dienst? U maakt wellicht gebruik van de ET-regeling, of u bent mogelijk van plan deze regeling toe te passen. Bij de ET-regeling ruilt u brutoloon uit tegen een vrije verstrekking. Om deze regeling te mogen toepassen gelden strikte voorwaarden die o.a. getoetst worden tijdens de SNA-audit.
In deze workshop komen alle ins en outs van de ET-regeling aan de orde, alsmede de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de komende wijziging per 1 januari 2018 op het Wettelijk Minimum Loon (meerwerk en stukloon).
• De cafetariaregeling (fiscaal)
• Afspraken met betrekking tot de ET-regeling (convenant uitzendbranche/Belastingdienst)
• Het verschil tussen de cafetaria- en de ET-regeling
• Wat zijn extraterritoriale kosten?
• Uitruilen van loon
• Vrije verstrekking
• De ET-regeling in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten
• De voor- en nadelen van de E- regeling voor de flexkracht en de flexwerkgever
• De invloed van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) op de ET-regeling
• De invloed van de wijziging van het Wettelijk Minimum Loon op de ET-regeling
• Berekening van de ET-regeling in de loonadministratie
• ET-regeling in de financiële administratie
• Vastlegging van de ET-regeling en overeenkomsten
• Toetsing SNA op juist toepassen van de ET-regeling

Deze workshop is interessant voor controllers, backofficemedewerkers, medewerkers financiële administratie, loonadministrateurs, payrollspecialisten, HR- functionarissen, intercedenten en accountmanagers die te maken hebben met arbeidsmigranten binnen de flexbranche.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 10 deelnemers.

Waar en wanneer:
• maandag 13 november van 14.00 – 18.00 uur – Amersfoort
• donderdag 16 november van 14.00 – 18.00 uur – Heerenveen
• maandag 20 november van 14.00 – 18.00 uur – Ridderkerk
• donderdag 23 november van 14.00 – 18.00 uur – Weert

Bron: NBBU en FlexAssets, augustus 2017