Werkloosheid stijgt naar 3,6 procent in juli 2022

0
187

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.
Werkloosheid en WW-uitkeringen
UWV registreerde eind juli 157 duizend lopende WW-uitkeringen.

In juli hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Minder uitstroom naar werk en meer instroom vanuit niet-beroepsbevolking
Door de afgenomen uitstroom naar werk en de toegenomen instroom vanuit de niet-beroepsbevolking groeide de werkloosheid van 316 duizend in april naar 353 duizend in juli.

Instroom in werkloosheid vanuit niet-beroepsbevolking

Trend in afgelopen maanden
In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe, naar 3,6 procent in juli en is weer op het niveau van begin dit jaar.

UWV: WW neemt verder af in juli
Eind juli 2022 verstrekte UWV 157 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 4 duizend minder dan een maand eerder (-2,5 procent). Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 68 duizend (-30,1 procent). In juli 2022 kwamen er 18 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en zijn er 22 duizend beëindigd.

Uitstroom werklozen naar werk

UWV over uitstroom WW
De grootste afname van WW-uitkeringen vond plaats vanuit de sectoren horeca en catering (-9,0 procent) en bouw (-8,4 procent).

Bron: CBS, 18 augustus 2022

Lees ook
Werkloosheid iets gestegen naar 3,4 procent in juni 2022