Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei – meer werkenden met kleine deeltijdbaan

0
166

In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand.
werkloosheid en WW-uitkeringen
WW-uitkeringen
Het aantal werkenden nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden af met 4 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen.

In mei hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.
Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand gestegen, vooral doordat er vanuit de niet-beroepsbevolking minder mensen direct aan het werk gingen. Dat aantal was lager dan het aantal werkenden dat de beroepsbevolking verliet doordat ze stopten met werken en niet op zoek gingen naar werk, of niet beschikbaar waren.
Deeltijders en voltijders
In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een baan van minder dan 12 uur per week dan een jaar eerder.

Ook in het derde en vierde kwartaal van 2020 was het aantal werkenden met een kleine deeltijdbaan al toegenomen. In deze groep zijn er meer mensen dan een jaar geleden die graag meer uren willen werken. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Onderbenutte deeltijdwerkers

Na een afname in het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste coronamaatregelen van kracht waren, is het aantal deeltijdwerkers met een gebruikelijke arbeidsduur van minder dan 12 uur per week sinds het derde kwartaal van 2020 alsmaar toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een dergelijke kleine deeltijdbaan dan een jaar eerder. Ook de groep werkenden die gemiddeld 28 tot 35 uur per week werken nam elk kwartaal toe ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal werkenden die 12 tot 20 uur per week werken, en het aantal voltijders, nam vanaf het tweede kwartaal van 2020 af.

Bron: CBS, 17 juni 2021