Verkenning arbeidsmarkt en zorg: een vloeibare werkelijkheid

0
265

De NBBU en Regionet bekeken de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de zorg. Waarom slagen onderdelen van de zorgmarkt er maar niet in om medewerkers blijvend aan zich te binden?

De verkenning werd uitgevoerd door Leo Witvliet en Victor Broers, beiden betrokken bij de conferenties Arbeidsmarkt van Morgen van de NBBU, samen met Armand Tilman, oprichter van Regionet, het centrale loket voor alle zorgprofessionals en werkgevers in de regio.

Weerstand
Al voor de crisis was er sprake van een ernstig tekort aan zorgmedewerkers, daarnaast is er veel weerstand tegen diverse ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de groeiende inzet van zzp’ers en het gebruik van ICT-toepassingen.

Arbeidsmarkt van Morgen
De verkenning ging vlak voor de coronacrisis van start en de auteurs spraken met diverse betrokkenen en organiseerden reflectiebijeenkomsten. Daarnaast hebben ze ervaringen opgedaan binnen het NBBU-project Arbeidsmarkt van Morgen. Tijdens het schrijven diende de coronacrisis zich aan. Overduidelijk is dat in korte tijd op diverse plekken al nieuwe wegen ingeslagen zijn en dat er nog veel meer nieuwe wegen ingeslagen moeten en kunnen worden om de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg veilig te stellen.

Beter en intensiever samenwerken
De belangrijkste conclusie van de verkenning is dat er veel winst gehaald kan worden als er beter en intensiever samengewerkt gaat worden, zeker als het de arbeidsmarkt betreft. Ook opnieuw durven kijken naar de wijze waarop de zorg georganiseerd kan worden komt aan de orde in een van de bijdragen uit de praktijk, evenals een samenwerkingsproject waarbij er een coöperatieve database met zorgprofessionals in het leven geroepen is.

De verkenning wil laten zien welke onderwerpen van belang zijn om over na te denken als het gaat om modern werkgever- en werknemerschap in de 21e eeuw.

Bron: NBBU, 23 februari 2021