Unique en Onbeperkt aan de Slag

0
230

HR-dienstverlener Unique slaat de handen ineen met het participatieplatform Onbeperkt aan de Slag.

Dit platform brengt vraag en aanbod van werkzoekenden met een arbeidsbeperking samen.

Door de samenwerking is Unique in staat om haar klanten te ondersteunen bij vraagstukken rondom de Participatiewet. Deze ondersteuning komt tot stand doordat Unique toegang heeft tot de database van kandidaten, de vacatures van Onbeperkt aan de Slag en de eigen kennis over wet- en regelgeving op HR-gebied.

Participatiewet
De Participatiewet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, geeft een stimulans aan de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Zo krijgen werkgevers met 25 en meer werknemers een formele verplichting arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking. Unique helpt bedrijven, mede dankzij de samenwerking met Onbeperkt aan de Slag, om aan deze verplichting te voldoen.

Saskia Huffels, projectmanager participatie bij Unique: “Wij vinden het belangrijk om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Daarom zetten wij ons ook in voor kwetsbare en minder kansrijke groepen.”

Bron:  Unique, 4 juni 2015