Trendrapport – arbeidsbeperkten komen moeizaam aan werk

0
76

2016_29_Beperktinfunctie.indd

Mensen met gezondheidsbeperkingen komen moeizaam aan het werk.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen.

Bekijk hier het complete rapport.

Arbeidsmarkt is ‘survival of the fittest’

Enkele conclusies:

  • Mensen melden zich minder snel ziek in crisistijd; het ziekteverzuim in 2014 was het laagste percentage in de periode 2007-2014, in 2015 nam het weer toe.
  • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben steeds minder vaak betaald werk.
  • Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt.
  • De aandacht van werkgevers voor arbobeleid is in de periode 2008-2014 gedaald.
  • In 2014 had 9% van de werkgevers specifiek beleid om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen.
  • Van de mensen die nu niet werken (arbeidsongeschikten niet meegeteld) zegt een kwart dat een gezondheidsbeperking de belangrijkste reden is dat zij geen werk zoeken.
  • Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien.

Bron: SCP, 12 oktober 2016