Strijd over CAO Supermarkten duurt al een jaar

0
1379

Op 9 februari hebben de grote supermarktketens, verenigd in de VGL, een loonsverhoging gegeven van 2,5%. De Autoriteit Consument en Markt denkt dat dit een overtreding van de wet is. Bovendien is er nog altijd geen akkoord met de vakbonden.
winkelwagens
De cao is met terugwerkende kracht op 1 februari ingegaan, en geldt voor 300.000 werknemers.

Onenigheid
Er is al langer strijd over deze cao. In januari 2020 accepteerde CNV, tot ongenoegen van FNV, een kleine eenmalige uitkering en per 31 december 2019 een verhoging van 2,5%. In december 2019 liep FNV nog weg van de onderhandelingen, omdat het voorstel van de werkgevers onvoldoende was. Ook zou Albert Heijn ten onrechte hebben gemeld dat vakbondsleden hadden ingestemd met een nieuwe supermarkt-cao.

Enquetes FNV: looneis 5%
De cao liep af op 31 maart 2020. Voorafgaand aan de onderhandelingen vroeg FNV via een vragenlijst wat de leden belangrijk vonden in de cao. Dat leverde reacties van 2100 supermarktmedewerkers op, en FNV zette in op een loonsverhoging van 5%. Vervolgens werd er in juli een nieuwe enquete gehouden, in aanloop naar de onderhandelingen die in september zouden beginnen. Van de respondenten was 90% het eens met de looneis.

December: onderhandelingen gestopt
In oktober 2020 startte FNV een petitie om de eisen kracht bij te zetten. Eind oktober stuurden de supermarktmedewerkers zelfs een brandbrief, als reactie op de voorstellen van de werkgevers. Vervolgens bliezen de werkgevers het derde cao-overleg af, met als reden dat er vanwege corona niet op een veilige manier vergaderd zou kunnen worden. CNV publiceerde eind november een overzicht van de ‘rare wereld’ tot op dat moment. Op 1 december stopte FNV de onderhandelingen, omdat het bod van de werkgevers zou betekenen dat de werknemers er netto op achteruit zouden gaan.

Februari: acties opgeschort
FNV kondigde in december acties aan, maar die werden noodgedwongen anderhalve maand opgeschort in het licht van de veiligheid en de lockdown. CNV startte een petitie. Na de eenzijdige ‘mini-loonsverhoging’ op 9 februari besloot FNV opnieuw tot actie over te gaan met ‘regionale staakstraten‘.

Mari Martens, sectorhoofd FNV Handel: “We eisen 5% loon erbij, behoud van de zondagstoeslagen, maar we willen ook dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd en dat mensen eerder kunnen stoppen met werken.”

Bronnen: FNV, CNV, 26 februari 2021