Rekenregels januari 2019

0
30

Rekenregels per 1 januari 2019

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Rekenregels inclusief bijlage I.1-I.2 januari 2019
Bijlage II.1-II.3
Bijlage II.4-II.5

Bron: Rijksoverheid 23 november 2018