Record aantal SEU-examens bevestigt kwaliteitsbewustzijn flexbranche

0
109

De noodzaak én toegevoegde waarde van opleiden en extern certificeren groeit en dat is te merken aan het aantal afgenomen examens van de Stichting Examens Uitzendbranche in 2019.
SEU
Liefst 3488 Uitzendprofessionals kozen in 2019 voor het SEU-examen – een behoorlijke stijging t.o.v. 3005 deelnemers in 2018. Van de kandidaten slaagde 68% met een 6,0 als gemiddeld cijfer.

Ook Backofficeprofessionals worden steeds vaker opgeleid en kiezen vaker voor het SEU-examen. Daarmee spelen werkgevers in op de vraag van deze beroepsgroep om beter op de hoogte te zijn van recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Van de kandidaten die in 2019 dit examen deden slaagde 63% met een gemiddeld cijfer 6,0.

“Het doet ons goed te zien dat de markt de toegevoegde waarde van het Backoffice examen ziet”, vertelt Barbara Kramer, manager SEU. “Deelnemers geven aan dat zij direct profijt hebben van de opgedane kennis. Bovendien komt het ook de onderlinge samenwerking ten goede, omdat er meer begrip ontstaat voor elkaars werkzaamheden en dilemma’s.”

Ook meer examens met tolk
Het aantal mondelinge SEU-examens met tolk is in 2019 meer dan verdubbeld. Het is een belangrijke en mooie ontwikkeling dat ook deze doelgroep de kans krijgt om zich te certificeren.

Kwaliteitsbewustzijn
De stijging van het aantal examens bevestigt de doorzettende trend van kwaliteitsbewustzijn in de flexbranche. Zeker in een hevig concurrerende markt is certificering een uitstekende manier voor bureau én werknemer om zich te onderscheiden van anderen.

“Goed werkgeverschap richting flexibele medewerkers betekent ook dat wij zorgen voor kennis en kunde van onze medewerkers”, aldus een van de werkgevers. “Bovendien blijkt in de praktijk dat goed opgeleide medewerkers met meer zelfvertrouwen hun werk doen. Daarnaast geeft het onze klanten vertrouwen als zij zien dat onze mensen op de juiste manier zijn opgeleid en getoetst op belangrijke onderwerpen als wet- en regelgeving. Een win-win voor zowel opdrachtgever, werkgever als werknemer”.

Bron: SEU, persbericht 7 februari 2020

Zie ook
Doorlopende leerlijn voor payroll- en backoffice medewerkers
Goed opgeleide medewerker levert meer op!