Rechter: ‘Deliveroo fietskoeriers niet zelfstandig, maar onder CAO’

0
305

Bezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers, maar moeten volgens de cao worden betaald.
FNV vs Deliveroo
Dat heeft de rechtbank geoordeeld in twee zaken die vakbond FNV heeft aangespannen, zo meldt NOS.

Volgens de rechtbank is de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing en moet volgens die cao met terugwerkende kracht worden uitbetaald aan de bezorgers.

De uitspraak kan vergaande gevolgen hebben voor het verdienmodel van Deliveroo en andere bezorgdiensten zoals Uber Eats.

In een eerder kort geding vond de rechter juist dat bezorgers wel kunnen worden aangemerkt als zelfstandig. In de uitspraken van vandaag is uitgebreider gekeken hoe bezorgers in de praktijk te werk gaan en kwam de rechter tot een ander oordeel.

Deliveroo’s reactie op de nieuwe uitspraken van de Rechtbank Amsterdam:
‘Wij gaan in beroep tegen de uitspraken van vandaag. […] In de uitspraken is duidelijk niet meegenomen hoe bezorgers in de praktijk met ons werken. Toen dezelfde Rechtbank Amsterdam afgelopen zomer de overeenkomsten van opdracht met bezorgers en onze manier van werken onderzocht, oordeelde ze vervolgens eenduidig dat Deliveroo-bezorgers werken als zelfstandigen.

De FNV heeft geen enkele bezorger gevonden om deze zaak te ondersteunen, omdat bezorgers juist kiezen voor de flexibiliteit van het werken als zelfstandige. De uitspraak over de zelfstandigheid van bezorgers is gebaseerd op feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames. Deze komen niet overeen met de vrijheid en flexibiliteit die Deliveroo biedt aan bezorgers.

Met betrekking tot de uitspraak over de cao merkte de rechter terecht op dat delen van de cao duidelijk niet van toepassing zijn op het bedrijfsmodel van Deliveroo. De uitspraak onderstreept ons eerdere pleidooi voor een aanpassing van de wet, die het mogelijk zou moeten maken om bezorgers zowel flexibiliteit als zekerheid te geven, in plaats van een gedwongen keuze tussen beide.

Volgens de Europese mensenrechtenwetgeving werken Deliveroo-bezorgers als zelfstandige. In december 2018 verwierp het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk een door de vakbond IWGB aangevraagde herziening van een eerdere uitspraak van het Hof, waarin werd vastgesteld dat Deliveroo-bezorgers als zelfstandige werken. Deze beslissing was significant omdat het Hof van oordeel was dat bezorgers geen ‘arbeidsrelatie’ hebben in de context van de Europese mensenrechtenwetgeving.’

Bron: FNV, Rechtspraak.nl, Deliveroo

Zie ook enkele toelichtingen op de eerdere uitspraak in kort geding
Krantenbezorger en Deliveroo-rider, zoek de verschillen
Maaltijdbezorger niet werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst