Petitie ‘Maak uitzonderingen in NOW-regeling voor baanbehoud’

0
341

VRF Advocaten is vandaag een petitie gestart: “Maak uitzonderingen in NOW-regeling voor baanbehoud”! en roept belanghebbenden op om die te tekenen.
Petitie
Bekijk de petitie

Honderdduizenden werknemers de dupe
Hendarin Mouselli, VRF Advocaten, zegt erover:
“Wij zijn deze petitie gestart, om aandacht te vragen voor de problematiek op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis. De NOW-subsidie dient sector specifieke uitzonderingen te maken voor seizoenswerk, horeca, land- en tuinbouw, bloemen- en sierteelt, payrolling, detachering en uitzenden. Gebeurt dit niet, dan dreigen honderdduizenden werknemers noodgedwongen werkloos te worden. Dit strookt niet met het doel van de NOW, namelijk werkbehoud! Onder de huidige regeling wordt de werkgelegenheid, de economie en de toekomst van veel bedrijven zwaar geraakt. Met alle gevolgen van dien voor ieder individu, bedrijven en de toekomst van ons Nederland met 17,4 miljoen mensen.”

Achtergrond van de petitie
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft ten doel de werkgelegenheid te behouden. De hoogte van de definitieve NOW-subsidie is afhankelijk van het procentuele omzetverlies, alsmede de loonsom van de werkgever ten opzichte van januari 2020 (dan wel bij gebreke daarvan over de maand november 2019). De werkgever dient minimaal 20% omzetdaling aan te tonen, vergeleken met 25% van de omzet over heel 2019.

Het probleem van de NOW-berekeningsmethodiek is dat geen rekening wordt gehouden met de navolgende situaties:

  • Bedrijven die vanwege seizoen gerelateerd werk in januari 2020 of november 2019 geen of veel minder loonsom hebben, omdat ze het moeten hebben van bijvoorbeeld het voorjaar of de zomermaanden. Deze bedrijven krijgen geen dan wel veel minder NOW-subsidie omdat de loonsom, ondanks het wegvallen van opdrachten, over maart, april en mei 2020 hoger is dan over januari 2020/november 2019, en worden gedwongen werknemers te ontslaan.
  • Payroll- of uitzendbedrijven die op ondernemingsniveau minder dan 20% omzetverlies hebben, maar op opdrachtgeversniveau soms 100% omzetverlies. Deze bedrijven krijgen geen NOW-subsidie. Hierdoor moeten werknemers waarvoor geen werkzaamheden zijn bij de opdrachtgevers noodgedwongen worden ontslagen. Dit sluit niet aan bij het doel van de regeling.
    – Voor payrollondernemingen geldt bovendien: Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geldt voor hun werknemers dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als de werknemers die direct bij de opdrachtgever in dienst zijn. De NOW maakt hier nu onderscheid in. Bovendien hebben payrollondernemingen geen allocatiefunctie, is er sprake van exclusieve ter beschikkingstelling bij de opdrachtgever en zijn zij derhalve volledig aangewezen op de herplaatsingsproblemen bij de opdrachtgever.
    – Voor uitzendbureaus geldt bovendien: De opslag voor werkgeverslasten is in de NOW bepaald op 30%. Door de hoge lasten voor sociale premies bedragen de werkgeverslasten voor uitzendbureaus 60%. Derhalve volstaat de NOW subsidie niet en kunnen uitzendbureaus de aanvulling tot 100% niet opbrengen.
  • Bedrijven die in 2019 hebben opgeschaald in personeel (scale-up, bijvoorbeeld door een overname, autonome groei of door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zoals uitzendbureaus die nu zelf verlonen, terwijl ze dit vorig jaar nog hadden uitbesteed aan een backofficedienstverlener) en daardoor geen omzetverlies, maar wel een veel grotere loonsom hebben, moeten noodgedwongen werknemers ontslaan omdat zij geen NOW-subsidie krijgen.

Bron: VRF Advocaten, 10 april 2020