Pensioenakkoord in zicht

0
243

Na negen jaar onderhandelen hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden een principe-akkoord gesloten over de pensioenen.

Alleen de FNV moet nog een handtekening zetten. De vakbond gaat een ledenraadpleging houden.

Ledenraadpleging FNV
Het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan het ledenparlement. Dat vond de regeling voor zware beroepen onvoldoende, en wilde de AOW-leeftijd op 66 jaar houden. Het principe-akkoord wordt nu met een neutraal advies voorgelegd aan de ruim 1 miljoen leden, in een adviserend referendum. De leden stemmen online van 12 tot 15 juni, daarna komt het ledenparlement opnieuw bijeen voor een definitief besluit.

De plannen in het kort:

AOW-leeftijd
De komende twee jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Daarna wordt de leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar. Na 2024 gaat de AOW-leeftijd, voor elk jaar dat we langer leven, acht in plaats van twaalf maanden omhoog. Het kabinet trekt daar vier miljard euro voor uit.

Zware beroepen
Het wordt voor iedereen mogelijk om drie jaar eerder te stoppen met werken. Dit wordt vooral aantrekkelijk voor mensen met lagere inkomens.

ZZP
Zelfstandigen kunnen makkelijker deelnemen aan een pensioenfonds, maar het wordt niet verplicht. Wel moeten zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, tenzij ze kunnen aantonen dat ze voldoende eigen vermogen hebben.*

Hervorming
Over de voorgenomen hervorming van het pensioenstelsel is nog weinig te horen. Zeker is dat pensioenfondsen ofwel een pensioen kunnen bieden waarvan de premie meedaalt of -stijgt met de marktrente, ofwel een waarbij risicovol mag worden belegd. Ook wordt de doorsneepremie afgeschaft: jongeren krijgen meer pensioenopbouw dan ouderen.

Bron: NOS en nu.nl, 4 juni 2019, zie ook SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’

* Het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering stuit bij veel zzp’ers op verzet, lees meer