Ondernemers minder pessimistisch in derde kwartaal

0
196

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal. In de detailhandel zijn ondernemers overwegend positief gestemd, terwijl horecaondernemers nog altijd erg pessimistisch zijn over hun situatie.

Ook in de bedrijfsresultaten van het afgelopen halfjaar zijn grote verschillen te zien tussen de bedrijfstakken. Ruim driekwart van de horecabedrijven meldt een verlies.

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen

Investeringen on hold of geschrapt
De situatie heeft effect op de investeringen, want 43 procent van de niet-financiële bedrijven geeft aan investeringen uit te stellen, stil te zetten of zelfs te schrappen als gevolg van de coronacrisis.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in juli 2020.

Pessimisme blijft, maar neemt af
In elke bedrijfstak is het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen. Toch zijn de meeste ondernemers nog pessimistisch, behalve in de detailhandel.

Autohandel en reparatie trekt weer aan
Het vertrouwen is het meest toegenomen bij de autohandel en –reparatie, en wel met 38 punten. Sterk verbeterde omzetverwachtingen liggen hieraan ten grondslag.

Horeca verbetert, maar omzetdaling overheerst de stemming
Ook in de horeca is de stemmingsindicator verbeterd (+32), maar zijn ondernemers nog altijd het meest negatief. Per saldo noteerde 90 procent van de ondernemers in deze bedrijfstak een omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder.

Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2020
Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2020

Detailhandel verwacht omzetstijging
Een positieve uitzondering is de detailhandel, waar het vertrouwenscijfer op +4,5 uitkomt. Dit is de enige bedrijfstak waar de positief gestemde ondernemer de overhand heeft. De grootste bijdrage hieraan levert de omzetverwachting. Per saldo verwacht 16,1 procent van de ondernemers in de detailhandel een omzetstijging.

Bron: CBS, EIB, KVK, VNO-NCW, MKB-Nederland

Lees ook
Conjunctuurenquête Nederland april 2020