Ondernemers geven vaker voorkeur aan flex

0
211

Netwerkorganisatie De Ondernemer heeft diverse ondernemers gevraagd waarom ze voorkeur hebben voor het werken met flexkrachten.

Een belangrijk argument is het risico op twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van werknemers.

Zie de interviews

Voorwaarde is een goede administratie
Ondernemers die flexwerkers inschakelen, moeten hun administratie goed op orde hebben. Een oproepkracht die drie maanden achter elkaar regelmatig wordt ingeschakeld, heeft juridisch gezien een tijdelijk arbeidscontract met bijbehorende rechten als vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte. Wie twee jaar lang tijdelijke contracten heeft gehad, komt automatisch in vaste dienst. Ondernemers die om die reden slechts contracten voor 23 maanden afsluiten, moeten tegenwoordig zes maanden wachten voordat ze diezelfde kracht opnieuw een tijdelijk contract kunnen aanbieden.

Risico’s
Ook de risico’s voor ondernemers met personeel worden uiteengezet, zoals de gevolgen van de Wet BeZaVa.

Er is ook aandacht nodig voor het wel/niet eigen risico dragen in het kader van de WGA. De premie voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel wordt samengevoegd met die voor medewerkers met een tijdelijk contract. Bedrijven die eigen risicodrager zijn en geen nieuwe verzekering afsluiten, gaan automatisch voor drie jaar terug naar het UWV.

Bron: De Ondernemer, mei 2016