Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, uitgave 3, beschikbaar

0
178

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd.

Deze bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave
In de 3e uitgave zijn drie onderwerpen toegevoegd:

Indexatie verzuimboeten
Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)
Verder zijn een aantal onderwerpen aangepast:

Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) zijn de geïndexeerde bedragen vermeld.
Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) zijn de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd.
Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangepast.
Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd.
Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) is de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel.
Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) werden enkele foutieve bedragen aangepast.

Bron: Belastingdienst, februari 2020