Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid werknemers

0
41

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 19 oktober 2015 een nieuw tijdvak open. Vanaf dan kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid.
Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro. De andere helft is voor eigen rekening.

Bron: Rijksoverheid, 14 oktober 2015