Nieuwe cao voor 160.000 werknemers in Metalektro

0
12587

Nieuwe cao voor 160.000 werknemers in Metalektro

Na maandenlange actie in de metalektro is woensdag een principeakkoord gesloten tussen bonden en werkgeversorganisatie FME. De 160.000 werknemers verspreid over ruim 1.000 bedrijven krijgen een nieuwe cao, mits de bondsleden voor het onderhandelaarsakkoord stemmen. Hiermee komt een einde aan een conflict dat een half jaar heeft geduurd.

Ondertekening akkoord CAO Metalektro
Op deze foto wordt het principeakkoord ondertekend door Theo Henrar (FME), Albert Kuiper (FNV) en Maurice Rojer (FME).

Download: Principeakkoord CAO Metalektro 2020-2022

Naast afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn partijen ook overeengekomen een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De agenda is voor het einde van dit jaar uitgewerkt en wordt uiterlijk vanaf januari 2022 uitgevoerd.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020.

Loonstijging 5,3%
Er ligt een onderhandelaarsakkoord met daarin een loonstijging van 5,3% over 2 jaar: 2,3% per 1 juli 2021 en plus 3% per 1 februari 2022.

Dit loonbod is hoger dan aan het begin van de eerste onderhandelingen. Hierover verklaart FME dat de onderhandelingen zijn gestart in de coronapandemie, waar de vooruitzichten onzeker waren. Inmiddels is er economisch herstel en vinden de werkgevers dat de werknemers evenredig horen te profiteren van de verbeterde economische omstandigheden.

Compensatie gemiste loonsverhoging
Daarnaast krijgen werknemers die al op 1 december 2020 in dienst waren een eenmalige compensatie voor de gemiste loonsverhoging over de periode 1 december 2020 – 1 juli 2021 (2,3% over die 7 maanden). Minimaal 2.400 uitzendkrachten krijgen gedurende de looptijd van de cao een vast contract aangeboden. De vakbondsleden van FNV en CNV kunnen voor of tegen stemmen tot tweede week van september.

Zwaar werkregeling
Naast een loonsverhoging en perspectief op een vaste baan voor 2.400 uitzendkrachten zijn ook afspraken gemaakt over uitwerking van het pensioenakkoord. Er komt in de metalektro een regeling voor zware beroepen. Werknemers kunnen ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken, tot drie jaar voor hun AOW-leeftijd. De regeling gaat op 1 januari 2022 in en geldt tot 1 januari 2026. Werknemers die hiervan gebruik willen maken, moeten dit een half jaar van tevoren aangeven.

Jeugdlonen afgeschaft
Ook deze sector kampt met vergrijzing en moet daarom aantrekkelijk blijven voor jongeren. Daarom worden de jeugdlonen op 1 januari 2022 afgeschaft. Verder komt in de cao te staan dat vrouwen en mannen in dezelfde functie, met dezelfde opleiding, ook gelijk moeten worden beloond.

Werkdruk terugbrengen
Werkdruk is een belangrijk issue. Een gezamenlijke werkgroep gaat onderzoek doen naar het ontstaan en voorkomen van verlofstuwmeren en de mogelijkheden van een weekrooster van 4 x 9 uur. Ook komt er meer aandacht voor de vraag hoe belastende roosters voorkomen kunnen worden. De verplichting tot overwerk wordt ook beperkt. Mensen mogen dan maximaal 10 uur per 4 weken overwerken. Zo kan iedereen ook gezonder oud worden in zijn baan.’

Patstelling doorbroken
De vakbonden zijn tevreden dat de maandenlange patstelling eindelijk is doorbroken.
De CAO Metalektro, een van de grootste van het land, verliep op 1 december 2020. Al sinds eind januari voeren duizenden werknemers voortdurend actie met talrijke ‘staakstraten’ door het hele land. Eerder deze maand was er nog een grote landelijke staking waar zo’n 4.500 werknemers aan meededen.

160.000 medewerkers
De CAO Metalektro geldt voor ruim 1.000 grote en kleine bedrijven, met in totaal 160.000 werknemers. Bekende namen zijn Scania, Fokker, IHC, Damen, VDL Nedcar, ASML, Stork, Thyssen-Krupp, DAF en Siemens.

Bronnen: FME, FNV en CNV Vakmensen, 14 juli 2021

Lees ook
CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?