NBBU: Aanjaagteam arbeidsmigranten schiet door in regelgeving

0
116
NBBU, directeur Marco Bastian
NBBU, directeur Marco Bastian

Het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren zit vol schijnoplossingen, volgens brancheorganisatie NBBU.

“Met de aanbevelingen pakt het Aanjaagteam de hele uitzendsector aan en wordt het werken met arbeidsmigranten ontmoedigd,” aldus Marco Bastian, directeur van de NBBU in een reactie – zie onder – op het vrijdag verschenen rapport.

“Het overgrote deel van de markt dat goed functioneert wordt volledig overgeslagen, een gemiste kans. Richt de aandacht op het optimaliseren en efficiënter inrichten van bestaande middelen om dat kleine deel van de markt aan te pakken dat niet goed functioneert.”

De NBBU staat volledig achter het doel van het Aanjaagteam de positie van arbeidsmigranten te verbeteren en malafiditeit terug te dringen. NBBU-leden hebben er alle belang bij dat malafide partijen, die voor oneerlijke concurrentie zorgen, worden aangepakt. Maar de aanpak die het Aanjaagteam voorstelt, zet geen zoden aan de dijk. De opstapeling van lasten en beperkingen die het Aanjaagteam presenteert legt een hele sector onnodig extra beperkingen op. Symptoombestrijding ligt op de loer.

Verplichte certificering
De NBBU vindt het een slecht idee een nieuwe verplichte certificering te introduceren. Er bestaat immers al een goed werkend systeem van private certificering, bekostigd door de sector (SNA). Van alle uitzendkrachten is 90% in dienst van een gecertificeerd uitzendbureau dat tweemaal per jaar wordt gecontroleerd door externe inspecteurs. Maar de overige bureaus worden nooit gecontroleerd en blijven dus buiten beeld. Hier ligt ruimte voor winst. Handhaaf eerst bestaande regels voor je de handhavende instanties opzadelt met extra werk. De NBBU wil meer en efficiëntere handhaving in dit ongeorganiseerde deel van de markt. “Zet de capaciteit van ISZW in op basis van risicoanalyse, met name op het onzichtbare deel van de markt”, zegt Bastian. “Daarmee dek je het hele speelveld af.”

Waarborgsom lost malafiditeit niet op
Al eerder gaf de NBBU aan dat de waarborgsom geen oplossing is voor malafiditeit. De roep om een waarborgsom lijkt logisch, maar is te makkelijk. Malafide ondernemers leggen zo’n bedrag probleemloos op tafel en kopen daarmee een toegangskaartje tot de uitzendbranche. Bonafide mkb’ers en starters kunnen dat kaartje niet betalen. Het resultaat: minder toetreders, maar helaas niet minder malafide partijen. Met andere woorden: een schijnoplossing.

Huisvesting
Het Aanjaagteam wil werken aan meer en betere huisvesting. De oplossing ligt inderdaad in het betrekken van de Rijksoverheid, zoals het team aangeeft. De Rijksoverheid moet helpen bij het effectief sturen op huisvestingsvraagstukken en het optreden tegen misstanden. Daarnaast moet huisvesting minder afhankelijk worden gemaakt van werkgevers. Toch plaatst de NBBU ook hier een kritische kanttekening. Verbeteren van de kwaliteit van huisvesting kan alleen als dat hand in hand gaat met kwantiteit en betaalbaarheid. Dat inzicht komt onvoldoende terug in de aanbevelingen.

Hoe dan wel?
Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, is het belangrijk malafiditeit te bestrijden en beter zicht te krijgen op de partijen die zich in de markt begeven. Dat realiseer je op de volgende manieren:

Hanteer een persoonsgerichte aanpak. Met bestuursverboden voorkom je dat bewezen malafide personen opnieuw toegang krijgen tot de uitzendbranche.

Verplicht daarnaast de G-rekening voor uitzendbureaus die niet SNA-gecertificeerd zijn. Dat stimuleert bureaus zich aan te sluiten bij de SNA en zichtbaar te worden.
De boodschap dat er in publiek-private samenwerking nog veel te winnen is, onderschrijf de NBBU. Daarmee optimaliseer je kennisuitwisseling en kun je gezamenlijk ten strijde trekken tegen malafiditeit.

Pas op voor symptoombestrijding
De NBBU wil dat arbeidsmigranten goed, veilig en gezond in Nederland kunnen werken. Het bonafide deel van de branche draagt hieraan bij. “In het maatschappelijke debat wordt weleens vergeten dat de uitzendbranche een van de best gereguleerde is in het land”, zegt Bastian. “Dat lijkt misschien niet altijd zo, omdat vaak niet de gemene deler, maar incidenten het beeld van de branche bepalen. Door uit het oog te verliezen wat goed werkt, kom je tot oplossingen die de plank misslaan. Het gevolg kan zijn dat voorgesteld beleid averechts uitpakt, dat arbeidsmigranten het niet beter krijgen en dat een hele branche in een hoek wordt gedrukt.”

Bron: NBBU persbericht, 30 oktober 2020