MSP-onderzoek – trends inhuurmarkt Nederland en België

0
799

Trends en ontwikkelingen op de wereldwijde inhuurmarkt – MSP’s en brokers in Nederland en België bewegen mee.

Op 26 april 2016 is een nieuwe editie verschenen van het tweejaarlijkse onderzoek naar MSP’s en brokers die actief zijn op de Nederlandse markt. Voor de eerste keer hebben de onderzoekers ook gekeken naar dienstverleners die actief zijn in België.

MSP en brokers voor externe inhuur in Nederland en Belgie

De onderzoekers, Mark Bassie en Marleen Deleu, vatten de uitkomsten als volgt samen:

13 aanbiedende bedrijven hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld met gegevens over hun organisatie en omvang, hun opdrachtgevers, hun visie op de markt en de trends, hun geschiedenis en de plannen voor de nabije toekomst.

Deze 13 zijn (alfabetisch): Allegis Group Services, Bergler Flex Solutions, Brainnet, FastFlex, Het Flexhuis, Jenrick, Myler, Pontoon, Solvus, Randstad Sourceright, Staffing Management Services, TAPFIN en TCP.
Dus een mooie mix van groot en klein, nationaal of wereldwijd, specialisten of HR-generalisten.

Het aantal MSP-programma’s in beide landen groeit sterk, de markt is volop in beweging! Een MSP-programma is een verbeterprogramma waarbij de doelstelling is om het gehele inhuurproces ‘beter, sneller, goedkoper’ te laten verlopen. Zo’n programma kan in eigen beheer worden gedaan waarbij dan bijvoorbeeld HR en/of Inkoop de regie nemen. Vaker zien we dat zo’n programma wordt uitbesteed aan een externe regisseur, de MSP. Vaak start de samenwerking door eerst enkele delen van het proces uit te besteden. Zo’n MSP is een strategische partner, aan wie de organisatie van de gehele inhuurketen van aanvraag tot en met facturatie wordt uitbesteed. De MSP is eerder bezig om de juiste leveranciers van kandidaten te selecteren en hun prestaties te monitoren dan te communiceren met de kandidaten zelf. De MSP werkt vaak met een VMS (Vendor Management Systeem) om de hele inhuur te administreren en over te rapporteren en zorgt desgewenst voor een geconsolideerde factuur namens alle leveranciers.

Als eerste Nederlandse gemeente heeft Emmen in 2015 de verantwoordelijkheid voor alle externe inhuur uitbesteed aan Solvus, onderdeel van USG. Bedrijven, vooral internationale, doen dit al veel vaker met als doel om de speurtocht naar de juiste kandidaten tegen marktconforme tarieven geheel digitaal en efficiënt te laten verlopen. De Vlaamse overheid heeft daarentegen een aantal jaren geleden gekozen voor een gezamenlijke aanpak van hun inhuur van ICT-consultants via één collectieve marktplaats met één broker, een onderdeel van hetzelfde Solvus.

Steeds meer MSP-programma’s omvatten ook het beheer van ingehuurde arbeid in de vorm van Statement of Work (SOW). Van de 13 deelnemers hebben er nu al 12 in bepaalde mate ervaring hiermee. SOW houdt in dat er afspraken worden gemaakt over de output (het resultaat) van de inhuur van een team in plaats van over de input.
Door de nieuwe wet DBA in Nederland zou het aantal SOW-programma’s wel eens sneller kunnen gaan groeien, omdat er dan geen discussie kan zijn met de Belastingdienst over verkapte dienstverbanden. Iets om op te volgen en te zien hoe opdrachtgevers én MSP ’s op deze ontwikkeling inspelen!

Een trend die duidelijk blijkt uit ons onderzoek is dat er steeds meer MSP’s zich namens hun klanten bezig houden met TTA (Total Talent Acquisition) waarbij de MSP de organisatie van het werven van vast én flex organiseert. Ofwel: RPO en MSP groeien naar elkaar toe! De grote internationale spelers bieden dit allemaal al aan, maar recent zagen we ook dat puur Nederlandse spelers zoals Compagnon en Staffing Management Services vergaande samenwerkingsafspraken hierover hebben gemaakt.

Naast TTA komt ook de term TTM vaker voor. Total Talent Management betekent meer aandacht voor de ontwikkeling en het koesteren van alle aanwezige talenten bij de opdrachtgever. Het is interessant om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Zullen MSP’s hier ook een rol van betekenis gaan spelen of blijven organisaties dit aspect liever zelf doen?

Als we inzoomen op de ontwikkelingen bij brokers dan zien we ook hier relevante ontwikkelingen. Het meest duidelijk is dat brokers steeds meer taken krijgen toebedeeld naast hun traditionele rol om de contractafhandeling tussen opdrachtgever en kandidaat te regelen. In de praktijk wordt dit soms broker+-dienstverlening genoemd.

Het onderzoeksrapport bestaat uit ruim 130 pagina’s en is gratis te downloaden dankzij de bijdragen van sponsoren en adverteerders te weten Between, Nétive, Planet Interim, Staffing Management Services, Uniforce en ZZP Vooruit. Het onderzoek werd begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie uit België en Nederland, die kritisch meekeek en meedacht.

Download het rapport via:
Nederland (Flex-Beheer/Mark Bassie)
België (TheFlexAcademy/Marleen Deleu)

Bron: Flex-Beheer en TheFlexAcademy, 26 april 2016