Meeste bedrijven verwachten omzetdaling en minder personeel in tweede kwartaal

0
243

Veel bedrijven vrezen het niet te kunnen volhouden als de coronacrisis langer dan een half jaar duurt. Een ruime meerderheid van de ondernemers verwacht in het tweede kwartaal minder omzet en minder personeel in dienst te hebben door de coronacrisis. 

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW dat begin april onder bedrijven werd gehouden.

voortbestaan bedrijf bij aanhoudende coronacrisis, april 2020

Als de coronacrisis langer dan twaalf maanden gaat duren, verwacht 60 procent van de ondernemers het einde van het bedrijf.

Een groot aantal ondernemers (31 procent) geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren opdat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

inschatting ondernemers van effecten coronacrisis op 2e kwartaal 2020

Kleinere bedrijven zijn het somberst
Ruim 22 procent van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven in de huidige vorm als deze langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan vreest 56 procent van de kleinere bedrijven voor hun voortbestaan. Grotere bedrijven (50 of meer werkzame personen) verwachten minder snel in gevaar te komen.

Horecaondernemers het meest pessimistisch over voortbestaan
In alle sectoren vrezen ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. De ondernemers in de horeca zijn het meest pessimistisch. Bijna 36 procent denkt het bedrijf gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33 procent drie tot maximaal zes maanden. Slechts 5 procent verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan.

Autobranche, bouw, cultuur, sport en recreatie
Als de crisis meer dan zes maanden duurt dan vreest ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie voor het voortbestaan van de onderneming.

Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis: slechts 4 procent denkt het maximaal twee maanden vol te kunnen houden.

Detailhandel
In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. Zie voor meer details CBS.nl