Meer mogelijkheden voor aanpak discriminatie op arbeidsmarkt

0
141

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete.

De Inspectie SZW gaat hier op inspecteren en toezien. Staatssecretaris Van Ark bereidt een wetswijziging voor, die dit mogelijk maakt.

In haar brief aan de Tweede Kamer over het Implementatieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021, besteedt ze ook aandacht aan maatregelen die worden genomen in samenwerking met de uitzendbranche. Zie o.a. de ABU-campagne Werk jij mee? Zeg nee

“Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is. En dat een zwangere vrouw niet met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert. Mensen willen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en dat recht hebben ze ook,” vindt het kabinet.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten onderzoeken hoe de Inspectie SZW kan toezien op de werving en selectie door derden, zoals uitzend- en recruitmentbureaus. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij de wetswijziging. Er wordt ook gekeken naar de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen.

Handhaving
Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs. De Inspectie zet het huidige toezicht op discriminatie op de werkplek, waaronder ook zwangerschapsdiscriminatie, onverminderd voort.

Bewustwording
Uitsluiting en discriminatie gebeurt soms moedwillig, maar vaker onbewust. Van Ark wil daarom ook de kennis over en bewustwording van de impact van discriminatie, uitsluiting en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dan gaat het niet alleen om discriminatie bij werving en selectie, maar ook om beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond.

Bron: Rijksoverheid, 22 november 2018