Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsmakers

0
92

Onlangs werd de toekomst van de arbeidsmarkt besproken met ondernemers, politiek en polder.

Het Zelfstandigenforum, bestaand uit PZO en Stichting ZZP Nederland, heeft op 11 september jl. de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt gehouden in Pathé Buitenhof te Den Haag.

Manifest Moderne Arbeidsmarkt
Tijdens deze bijeenkomst die door zowel politici, betrokken organisaties als ondernemers werd bezocht, werd het Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan onder meer de heer Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. Het doel van de avond was om te komen tot een breed gedragen agenda voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een gelijkwaardige factor is.

De uitgangspunten zoals in het Manifest verwoord over het herijken van de arbeidsmarkt werden door meerdere (ondernemers)organisaties gesteund. Zo waren onder meer vertegenwoordigers van Zelfstandigen Bouw, Verbond van Verzekeraars, De Werkvereniging en Solopartners aanwezig om de debatthema’s in te luiden.

Aan het einde van de bijeenkomst werd het Manifest aangeboden aan drie belangrijke spelers in het werkveld. Vertegenwoordigers van de SER, het ministerie van SZW en het ministerie van Financiën namen het Manifest in ontvangst. In hun reacties werd benoemd dat het Manifest zeker houvast biedt voor toekomstige gesprekken en dat het Zelfstandigenforum van harte welkom is om mee te praten over de toekomst van de moderne Arbeidsmarkt.

Bron: ZZP Nederland en PZO-ZZP, persbericht 13 september 2019

Zie ook
Commissie Regulering van werk buigt zich over toekomst van de arbeidsmarkt