Lodewijk de Waal moet problemen seizoenswerk oplossen

0
104

Voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal gaat de knelpunten die werkgevers en werknemers ervaren bij de inzet van tijdelijke werknemers inventariseren en waar nodig helpen oplossen.

Dit speelt vooral in sectoren waar seizoenswerk is. De Waal zal helpen eventuele problemen die er zijn op te lossen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hem gevraagd om de gesprekken tussen sociale partners hierover te faciliteren.

Zekerheid en flexibilteit
Het uitgangspunt is dat werkgevers de flexibiliteit wordt geboden die ze nodig hebben bij de inzet van tijdelijke werknemers en deze werknemers tegelijkertijd voldoende zekerheid krijgen.

Volgens de Wet werk en zekerheid hebben werknemers niet na drie, maar na twee jaar werken recht op een contract voor onbepaalde tijd. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om hiervan af te wijken als dat noodzakelijk is, stelt van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher.

Vier maanden
De Waal is per 1 januari 2016 benoemd en krijgt tot 1 mei 2016 de tijd voor deze klus. Indien nodig kan De Waal ook tussentijds rapporteren. Dit schreef Asscher maandag januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid, 12 januari 2016