Langdurige werkloosheid daalt, ook onder 55-plussers

0
48

De langdurige werkloosheid in 2016 is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is de eerste daling van de langdurige werkloosheid sinds 2009.

Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af, al was de daling minder dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Dit meldt het CBS.

Langdurige werkloosheid daalt, ook onder 55plussers, bron CBS
Na zes jaren stijging daalde het aantal langdurig werklozen in 2016 naar 216 duizend. In 2015 waren er nog 259 duizend langdurig werklozen. Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was een jaar eerder al een kleine daling ingezet. Onder 55-plussers nam toen het aantal langdurig werklozen nog met 12 duizend toe tot 88 duizend. Dit beeld is bekend uit de vorige periode met oplopende werkloosheid, ruim tien jaar geleden. Ook toen bleef het aantal langdurig werkloze ouderen lang groeien. Een verschil met toen is dat er nu in verhouding meer langdurig werklozen ouder zijn dan 55 jaar. In de andere leeftijdsgroepen was de toename de afgelopen jaren minder groot.

Iemand is langdurig werkloos als hij of zij 12 maanden of meer geen betaald werk heeft gehad, maar wel recent naar werk heeft gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar is.

Daling werkloosheid 55-plus-mannen
Ook de totale werkloosheid onder 55-plussers – dus kort en langdurig – begon een jaar later te dalen dan bij de jongere leeftijdsgroepen. De toename van de werkloosheid bij ouderen begon echter ook een jaar later, in 2010 in plaats van in 2009, dan bij de andere groepen.
Onder 55-plus-mannen daalde de werkloosheid in 2016, maar bij vrouwen uit de leeftijdsgroep was er nog een toename. Daar staat tegenover dat de toename in de periode 2010-2015 ook groter was bij mannen dan bij vrouwen.
Onder vrouwen van 55-plus groeide de werkloosheid in de periode 2010-2015 minder sterk dan bij de mannen.

Bron: CBS, 13 februari 2017