Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd

0
108

Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd

In 2021 werkte 48 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in deeltijd, vrouwen vaker dan mannen. Kassamedewerkers deden dit het vaakst met 94 procent deeltijdwerkenden. Managers vormden de beroepsklasse die het vaakst in voltijd werkte, agrariërs werkten het vaakst meer dan 40 uur per week. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers en de publicatie Nederland in cijfers.
Deeltijd- en voltijdwerkenden per beroepsklasse in 2021
In 2021 bestond de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar uit 9,3 miljoen mensen. In totaal werkte 48 procent in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week. De verdeling deel- en voltijdwerkende is verschillend bij werkzame mannen en vrouwen. 28 procent van de mannen werkt in deeltijd, tegenover 70 procent van de vrouwen. Van de onderwijsvolgenden was bijna drie kwart werkzaam in deeltijd en bij de niet-onderwijsvolgenden was dit 43 procent. Bij de werknemers werkte iets meer dan de helft in deeltijd en voor de zelfstandigen lag dit op 35 procent.

Weinig verandering sinds 2013
Over het algemeen lag bij de dienstverlenende, de pedagogische en de zorg- en welzijnsberoepen het percentage deeltijdwerkers het hoogst in 2021. Deze drie beroepsklassen hadden in 2013 ook het hoogste percentage deeltijdwerkers. De totale verdeling van deel- en voltijdwerkenden is weinig veranderd sinds 2013. Het percentage deeltijders was in 2013 namelijk 47 procent en in 2021 was dit 48 procent.

Bron: CBS, 12 september 2022

Lees ook
Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei 2021 – meer werkenden met kleine deeltijdbaan