Kamerdebat over toekomst van werk

0
158

De Tweede Kamer ging op 5 februari 2020 plenair in debat over de toekomst van werk. Aanleiding was het rapport van de Commissie Borstlap over de regulering van werk.

Initiatiefnemer van het Kamerdebat was PvdA-voorzitter Lodewijk Asscher.

Dat flexibele arbeidsrelaties moeten worden teruggedrongen, daarvoor is in de Kamer wel een meerderheid te vinden. Lastiger is het om ook overeenstemming te krijgen voor het soepeler maken van vaste arbeidsrelaties, bijvoorbeeld door deeltijdontslag mogelijk te maken. Voor die wederkerigheid (vast wat losser maken en flex wat vaster) pleit de Commissie Borstlap in zijn adviesrapport over de toekomst van werk.

Commissievoorzitter Hans Borstlap maande bij de presentatie van zijn rapport om de adviezen in samenhang met elkaar om te zetten naar beleid. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig.

Er zijn diverse moties ingediend tijdens het Kamerdebat. Voor de volgende moties werd in  meerderheid gestemd:

Concurrentie op loonkosten via driehoeksrelaties tegengaan
Hilde Palland (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) kregen brede steun voor hun verzoek aan de regering om concrete beleidsopties te verkennen om concurrentie op loonkosten via driehoeksconstructies payrolling, contracting, detachering of uitzending tegen te gaan.

SER scenario’s en betaalbare aov voor zzp’ers
Lodewijk Asscher (PvdA) kreeg steun voor zijn motie om de SER te vragen diverse scenario’s uit te werken. Ook zijn motie om onderzoek te doen naar een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, werd gesteund.

Varianten voor wendbaarheid van vast contract
Steven van Weyenberg (D66) verzoekt de minister om varianten te onderzoeken om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten.

Loondoorbetaling bij ziekte
Samen met Hilde Palland (CDA) vraagt Van Weyenberg ook aan de minister om onderzoek te doen naar de effecten van het terugdringen van loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar.

Persoonlijk ontwikkelbudget
Eppo Bruins (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) verzoeken de minister een voorstel uit te werken voor een persoonlijk ontwikkelbudget.

Bron: Tweede Kamer, 5 februari 2020
Zie het ongecorrigeerde verslag van dit debat.

Zie ook
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid