"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Haast maken met certificering uitzendbureaus

Nog teveel arbeidsmigranten werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Daarom is het nodig dat het wetsvoorstel verplichte certificering zo snel als mogelijk wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat uitzendbureaus de arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken.

Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer worden verzonden, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

Download Kamerbrief over het tijdpad voor invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Minister Van Gennip: “Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Mensen die in hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel verplichte certificering zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil ik haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.”

  • Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 operationeel moet zijn. Om te bereiken dat uitzendbureaus zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, worden ze via een ingroeimodel gestimuleerd om voor 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de eisen voor het certificaat.
  • De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht. De Arbeidsinspectie kan pas handhaven als alle uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment zullen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, beboet worden. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.
  • Naast het verplichte certificeringsstelsel zijn er nog vier andere wetsvoorstellen relevant om arbeidsmigranten te beschermen tegen slechte woon- en werkomstandigheden:
  • De aanpassing van de Wet Basisregistratie Personen (BPR) en het besluit BPR. Deze zijn in oktober 2022 in werking getreden en zorgen dat meer zicht is op het verblijf van EU-arbeidsmigranten in Nederland, door registratie van een tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens.
  • De Wet Goed Verhuurderschap. Deze is juni 2022 ingediend in de Tweede Kamer en zorgt voor algemene regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Ook krijgen gemeenten de bevoegdheid om een vergunningenplicht in te voeren voor verhuur van verblijfsruimten aan EU-arbeidsmigranten.
  • De Wet dubbele meldplicht bij arbeidsongevallen. Deze wet gaat binnenkort in consultatie en zorgt voor een verplichte melding van een arbeidsongeval. Daarnaast moet de werkgever zorgen dat de werkplek (weer) veilig en gezond is om te werken.
    De modernisering van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Doel hiervan is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel – waaronder arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling – effectiever wordt en de vervolging van daders en de bescherming van slachtoffers wordt verbeterd. Dit wetsvoorstel zal nog dit jaar voor internetconsultatie worden aangeboden.

Bron: Rijksoverheid, 24 november 2022

Lees ook
Oktober 2022 – Stappenplan vernieuwing arbeidsmarktbeleid
Juli 2022 – Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start
Juli 2022 – Plannen voor arbeidsmarkt, waaronder certificering uitzenders

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.