Horeca wil reparatie Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

0
437

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Horeca Nederland vraagt reparatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

In de Telegraaf en via de eigen site www.khn.nl/standpunten vraagt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland aandacht voor de knelpunten in de regelgeving van de WWZ.
Horeca Nederland
“Arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels moeten de arbeidsinzet en productiviteit dienen. De combinatie van werk en privé mag niet leiden tot eenzijdige rechten die slechts afbreuk doen aan inzetbaarheid en productiviteit. KHN vindt reparatie van de Wet werk en zekerheid noodzakelijk:

De tussenpoos van 6 maanden of korter tussen 2 contracten bepaalde tijd moet worden verkort naar 3 maanden in het geval van seizoeneffecten.

Er moeten minder wettelijke beperkingen zijn om arbeidsovereenkomsten flexibel te kunnen aangaan en opzeggen.

De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend recht). Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. Denk hiervoor aan afwijkingen op het gebied van het aantal contracten bepaalde tijd, proeftijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.”

Woensdag overlegt de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de effecten van de WWZ.

Bron: KHN.nl en Telegraaf, 29 februari 2016