GroenLinks, SP en PvdA dienen wetsvoorstel payroll in

0
1341

GroenLinks, SP en PvdA hebben donderdag een wetsvoorstel ingediend dat regelt dat payrollkrachten hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen als hun collega’s die rechtstreeks in dienst zijn.

Het kabinet heeft al plannen om payrolling te beperken en heeft dat aangekondigd in het Regeerakkoord. De drie linkse partijen vinden dat die plannen niet ver genoeg gaan.

Bron: Telegraaf, 23 november 2017

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvndt.

Wetsvoorstel, Memorie van toelichting

Bron: Tweede Kamer/Kamerstukken