De Werkvereniging en VZN willen zetel in de SER

0
127

De Werkvereniging – organisatie voor ‘Modern Werkenden’, die zelf regie willen over hun leven, loopbaan en sociale zekerheid – dingt naar een zetel in de Sociaal Economische Raad (SER)
Werkvereniging, brief aan SER
In een brief d.d. 13 september aan de SER stelt de Werkvereniging zich daarvoor kandidaat.

Enkele citaten:
“Nederland telde in 2020 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het gaat hierbij om personen waarvoor een werkkring als zelfstandige de hoofdbaan is. Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Tellen we hier de mensen bij op waarvoor zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal nog hoger. In 2019 hadden 1,6 miljoen personen inkomsten als zzp’er. De overheid wil dat mensen flexibel zijn in hun werk, zich bijscholen, omscholen, voor hun werk verhuizen en werk combineren met mantelzorg. De Werkvereniging noemt dat ‘Modern Werken’. Werken in vrijheid in alle denkbare vormen. Alles bij elkaar zijn er zo’n drie miljoen modern werkenden (niet alle vormen worden geteld door het CBS). Op een totaal van 9 miljoen werkenden.

Hiermee is meteen zichtbaar waar het knelt. De rol van modern werkenden in de economie wordt steeds groter. Maar hun positie wordt zowel centraal als decentraal geregeld door vakorganisaties en werkgeversorganisaties, ook in de SER.”

Bron: Werkvereniging, 13 september 2021


Ook de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt aanspraak op een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER).

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt aanspraak op een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). Aan de uitspraak van de Tweede Kamer dat zelfstandigen een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER verdienen, kan invulling worden gegeven door een zetel aan VZN toe te kennen. VZN is een onafhankelijke, representatieve zzp-organisatie met 100.000 aangesloten zelfstandigen.

Onlangs heeft de SER maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden als zij aanspraak menen te maken op een SER-zetel. VZN heeft in een brief aan de SER laten weten aanspraak te maken op zo’n zetel. Als onafhankelijke organisatie van zelfstandige ondernemers meent VZN een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel, met een breed draagvlak onder de 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland.

Met de vorig jaar breed aangenomen Tweede Kamermotie Tielen/Palland/Van Weyenberg voor een ‘eigenstandige en gelijkwaardige plek van zelfstandigen binnen de polder’ verwacht VZN dat haar aanspraak op een eigen SER-zetel zal worden gehonoreerd.”

Stichting ZZP Nederland is oprichter van de VZN.

Bron: VZN, 16 september 2021

Lees ook
Reddingsplan nodig voor Modern Werkenden
Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsmakers
Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger