CBS: aantal uitzenduren daalt

0
180

Het totale aantal uitzenduren is in het eerste kwartaal van 2016, seizoengecorrigeerd, met 1,5 procent gedaald t.o.v. het voorgaand kwartaal.

Dit is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, meldt CBS. De daling is te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten neemt daarentegen licht toe.

Zie gedetailleerde cijfers

CBS

Afname uren in langlopende uitzendcontracten
In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,0 procent. De afgelopen vier jaar nam dit aantal nog onafgebroken toe.

Het aantal uren in kortlopende contracten steeg wel, namelijk met 0,4 procent. Een kwartaal eerder was de stijging 1,9 procent. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid neemt iets af
Op 13 mei maakte CBS al bekend dat het aantal banen in het eerste kwartaal van 2016 met 12 duizend is afgenomen. Het aantal uitzendbanen daalde met 2 duizend. Daarentegen steeg het aantal vacatures in het eerste kwartaal met bijna 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 24 duizend.

Bron: CBS, 31 mei 2016