CBS: 3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017

0
76

In 2017 bedroeg het aantal nieuwe werknemersbanen 3,3 miljoen. Werknemers startten daarbij vaker in flexibele banen.

Vanaf 2014 is zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toegenomen, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de dynamiek in werknemersbanen.

2,9 miljoen tijdelijk en flex
In 2017 waren er 11,6 miljoen banen van werknemers, waarvan 3,3 miljoen nieuwe banen. De nieuwe banen bestonden uit 1,6 miljoen tijdelijke banen, 790.000 uitzendbanen, 500.000 oproepbanen en 379.000 vaste banen.

Percentage flex gestegen
In 2017 was het aandeel flexibele nieuwe banen 88%, tegen 78% in 2010. Werknemers startten in 2017 dus vaker in een flexibele baan. De toename is zichtbaar in alle soorten flexibele banen.

CBS: nieuwe banen naar soort baan, 2017 - 2010

Toename nieuwe en beëindigde banen vanaf 2014
Tussen 2010 en 2013 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers af. Vanaf 2014 namen beide weer toe, waarbij er meer banen bijkwamen dan verdwenen. In 2017 kwamen er 3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen bij, terwijl dit 2,5 miljoen was op het laagste punt in 2013.

Baandynamiek
Van de nieuwe banen in 2017 werd 34% gevonden in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening, 16% in de handel en 11% in de gezondheids- en welzijnszorg. De baandynamiek (nieuwe banen afgezet tegen het totaal) was het grootst in de verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder de uitzendbureaus), de horeca en de landbouw: tussen 34% en 49%. In deze branches starten én stoppen jaarlijks relatief veel banen. Bij de overheid en in de financiële dienstverlening is de baandynamiek lager.

CBS: percentage nieuwe banen per sector, 2017

Bron: CBS, 5 juni 2019