Wijziging AVV Uitzendkrachten ABU 2017

0
1582

7 augustus 2017

Wijziging AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2017

Download: AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2017 (27-07-17)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten ABU

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 augustus 2017, nr. 38054, onder UAW nr. 11874.