Wijziging AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018

0
1852


14 december 2017

Wijziging AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018

Download: AVV CAO Bouw en Infra 2017-2018 (12-12-17)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 december 2017, nr. 64296, onder UAWnr. nr. 11914.