Wijziging AVV CAO Betonproductenindustrie 2019

0
680


31 december 2018

Wijziging AVV CAO Betonproductenindustrie 2019

Download: AVV CAO Betonproductenindustrie 2019 (20-12-18)

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Betonproductenindustrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 december 2018, nr. 68573, onder UAWnr. nr. 12048.